facebook

Regulamin

1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.belpla.pl jest własnością firmy Agencja Handlowa "Belpla" s.c. Ewa Konarowska, Damian Konarowski z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Wysockiego 7. Daje możliwość dokonywania zakupów detalicznych poprzez internet.

 

2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w sklepie są cenami brutto.

 

3. Warunkiem koniecznym dokonania zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, dostępnego na stronie sklepu internetowego.

 

4. Po prawidłowym wysłaniu zamówienia, zostanie do Państwa wysłane potwierdzenie zawartej transakcji poprzez e-mail.

 

5. Oferta produktów zawartych w na stronie internetowej pod adresem www.belpla.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego, lecz należy ją traktować jako zaproszenie do składania zamówień i jest ważna na terenie Polski.

 

6. Agencja Handlowa "BELPLA" zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizowanego zamówienia, w przypadkach uniemożliwiających jego realiację. Agencja Handlowa "BELPLA" zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.

 

7. Rozpatrywane będą tylko prawidłowo wypełnione formularze.

 

8. Klient posiada prawo wyboru formy płatności zgodnie z formularzem zamówienia.

 

9.Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych.

Uwaga! Z początkiem roku 2018 towar wysyłamy tylko w poniedziałki i czwartki kurierem poczty polskiej!

 

10. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta jest Agencja Handlowa "BELPLA" . Agencja Handlowa "BELPLA" nie będzie udostępniać pozyskanych w serwisie www.belpla.pl danych żadnym osobom trzecim, firmom ani organizacjom. Podane przez użytkownika dane zostaną wykorzystane w szczególności do realizacji umowy. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.97 (Dz. Ust. nr 133 poz. 833). Klienci Serwisu Internetowego www.belpla.pl mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 

11. Produkty znajdujące się na stronie www.belpla.pl mogą nie być dostępne w ilości jaką wybrał klient. W takiej sytuacji nabywca zostanie natychmiast poinformowany.

 

12. W terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

 

13. Wymiana/zwrot towaru jest możliwa w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki wyłącznie gdy: towar nie ma śladów użytkowania, posiada wszystkie metki, oryginalne opakowania i oznakowania fabryczne, jest odesłany wraz z dowodem zakupu.

 

14. Zwrot towaru:
a) kupujący wysyła towar na swój koszt najtańszym możliwym sposobem (najlepiej pocztą polską).

b) po weryfikacji z punktu 13. sprzedający zwraca koszt wysyłki przelewem ( w tym przypadku kupujący MUSI podać nr. konta bankowego oraz nr. zamówienia na adres e-mail belpla.pl@gmail.com ).


15.  Agencja Handlowa "BELPLA" zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia jeśli przy wyborze płatności z góry klient w przeciągu 14 dni nie zapłaci za towar.

16. Agencja Handlowa "BELPLA" nie wysyła towaru za granicę kraju. Istnieje taka możliwość lecz tylko poprzez wcześniejsze uzgodnienie transakcji poprzez e-mail.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Spis treści:

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Administrator Danych Osobowych

§ 3 Dane kontaktowe

§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych

§ 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

§ 6 Okres przechowywania danych osobowych

§ 7 Kategorie danych osobowych

§ 8 Pliki cookies

§ 9 Udostępnianie danych

§ 10 Uprawnienia Klientów

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1.   Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.belpla.pl (dalej jako „Sklep internetowy”).
 2.   Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

 

§ 2 Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Agencja Handlowa BELPLA s.c. Ewa Konarowska, Damian Konarowski z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Wysockiego 7, 15-126 Białystok, NIP: 542-00-08-353 (dalej jako „Administrator”).

 

§ 3 Dane kontaktowe

 

Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail belpla.pl@gmail.com lub pisemnie na adres: Agencja Handlowa BELPLA s.c. Ewa Konarowska, Damian Konarowski: ul. Wysockiego 7, 15-126 Białystok.

 

§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych

 

 1.   Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.
 2.   Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 3.   Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia. 

§ 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1.   Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:

a)    prowadzenie konta Klienta w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),

b)    realizacja zamówień w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),

c)    marketing bezpośredni własnych usług i produktów będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),

d)    udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),

e)    realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO),

f)    archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),,

g)    ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),.

 

§ 6 Okres przechowywania danych osobowych

 

 1.   Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:

a)    dane dotyczące prowadzenia konta Klienta - przez okres jego utrzymywania w Sklepie internetowym i w ciągu 1 roku od momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia,

b)    dane związane z realizacją zamówień  - przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży,

c)    dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – w ciągu 3 miesięcy od momentu wycofania udzielonej zgody.

d)    dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy - przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy,

e)    cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,

f)    ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

 

§ 7 Kategorie danych osobowych

 

Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:  adres e-mail, nazwa firmy, adres, NIP, imię i nazwisko, telefon.

 

§ 8 Pliki cookies

 

 1.   Administrator nie zbiera żadnych danych w sposób automatyczny, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu internetowego.
 2.     Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3.     Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:

a)    rozpoznanie urządzenia używanego przez Klienta w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,

b)   tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,

c)    utrzymanie sesji Klienta Sklepu internetowego, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,

d)    dostosowanie zawartości i funkcjonowania Sklepu internetowego, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Klient, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze Sklepu internetowego,

e)    zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych, pozwalających na wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do preferencji Klienta.

 1.   Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

§ 9 Udostępnianie danych

 

 1.   W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego Administrator udostępnia dane osobowe Klientów następującym podmiotom:

a)  operatorzy pocztowi,

b)  operatorzy systemów płatności,

 

§ 10 Uprawnienia Klientów

 

 1.   Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 2.   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3.   W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 4.   Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania.
 5.   Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.